Kamerabevakning


Vi använder oss av kamerabevakning i eller invid vår anläggning.

Kamerabevakning är ett effektivt sätt att öka säkerheten och minska risken för brott.
Genom att installera kameror på strategiska platser kan vi övervaka området och snabbt upptäcka eventuella problem. Det finns flera fördelar med kamerabevakning.

För det första kan det hjälpa till att avskräcka potentiella brottslingar från att genomföra sina planer. När de ser att området är övervakat kan de välja att inte riskera att bli upptäckta, och välja en annan plats för sin brottsliga verksamhet.

För det andra kan kamerabevakning bidra till att öka tryggheten för de som vistas i våra lokaler. Där det finns kameror på plats, kan man snabbt upptäcka om någon behöver hjälp eller om det inträffar något annat somkräver åtgärd. På så sätt kan man snabbt vidta nödvändiga åtgärder och eventuellt även larma polis eller andra myndigheter om det behövs.

Kamerabevakningen kan också hjälpa till att samla bevis om det skulle inträffa en incident. Genom att ha videoövervakning kan man få en enklare bild av vad som har hänt och vem som eventuellt är ansvarig. Detta kan vara till stor hjälp i en eventuell rättsprocess. När vi planerat kamerabevakningen vid vår anläggning, har det varit viktigt att följa de regler och riktlinjer som gäller för dataskydd.

Det är också viktigt att informera de som vistas i området om att det finns kameror på plats och vad de används för. Detta tror vi bidrar till att öka förtroendet för kamerabevakningen och minska risken för eventuella konflikter.

Namn på personuppgiftsansvarig:

Urban Lundqvist

Kontaktuppgifter:
Baldershallen, Lasarettsvägen 22, 856 43 Sundsvall
https://www.baldershallen.se, 060 – 61 42 23

Information om den behandling som har mest inverkan på den registrerade:
Lagringstid av inspelat videomaterial är 2 månader. Lagringstiden kan förlängas om materialet är inför en utredning hos myndigheten. Ingen publicering av materiel kommer att ske. Överföring av videomaterial kommer endast att ske till Polismyndigheten på deras begäran.
Inspelning av ljud kommer EJ att ske från fast monterad kamera!

Syftet med videoövervakningen:
Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt bidra till eventuell utredning och möjlighet att lagföra brott.
Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet
samt begränsa verkningarna av sådana störningar.

Rättigheter för registrerade:
Som registrerad har du flera rättigheter att utöva, särskilt rätten att begära från den registeransvarige om tillgång till eller radering av dina personuppgifter. För information om denna videoövervakning inklusive dina rättigheter, se den fullständiga informationen som tillhandahålls av regulatorn.