Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmöte för Sundsvalls Tennisklubb

Måndag den 29 mars kl. 18.00

Vänligen notera!
Mötet genomförs digitalt via Teams!  

 

På grund av den fortsatt osäkra Covid-19 situationen kommer STK, precis som många andra idrottsföreningar, att i år genomföra Årsmötet digitalt via Teams!
Du anmäler dig till Årsmötet genom att maila in ditt deltagande senast den 25mars till info@sundsvallstk.se. I anmälan anger du din mailadress.

Tre dagar innan Årsmötet skickar vi dig ett mail med en länk som du enkelt klickar på för att ansluta till Årsmötet.
Är du osäker på hur det fungerar eller har frågor ringer du STK-kansliet tel: 060-61 42 23

MOTIONER till Årsmötet skickas in till

STK-kansliet innan den 15 mars

Dagordning

 

1.      Mötets öppnande

2.     Mötets behöriga utlysande

3.     Godkännande av dagordning

4.     Val av mötesordförande

5.     Val av mötessekreterare

6.     Styrelsens årsberättelse

7.     Revisionsberättelse

8.    Ansvarsfrihet för styrelsen

9.    Årsmötesval

10.  Fastställande av medlemsavgifter för 2022

11.   Godkännande av budget för 2021

12.  Motioner(förslag till ärenden att behandlas av årsmötet)

13.   Övriga frågor

 o   Medlemskap i Svensk Padel

 

14.   Mötets avslutande

VARMT VÄLKOMNA!

STK:s styrelse

relaterade nyheter