Ordföranden har ordet

Bästa medlemmar!

När jag summerar 2020 för Sundsvalls Tennisklubb så kommer fyra punkter till mig direkt

• Försäljning

• Covid-19

• Hårt arbete

• Framtidstro & Utveckling

Försäljning:

Direkt efter nyår skrev vi alla kontrakt för att förverkliga nästa steg i STK:s utveckling. Vi har sålt vår gamla hall till Peab AB och alla lån är lösta, så vi är idag helt skuldfria. Samtidigt skrev vi på ett långsiktigt hyreskontrakt som garanterar oss tillgänglighet till hela den nya hallen när den är klar. Där har vi sen hyrt ut stora delar till centrala hyresgäster på samma långtidskontrakt. Vi har även skrivit ett uppdragsavtal att STK ska driva och bemanna hela den nya Baldershallen för att kunna garantera den kvalitet och service vi har som mål i vår nya Vision. På detta sätt har vi möjliggjort och säkrat upp att vi ska få bedriva och utveckla vår verksamhet i ”Sveriges största racket & idrottshall” från våren 2022.

Covid-19:

Precis som för de allra flesta idrottsföreningar, så har även vår verksamhet påverkats rejält med inställda träningar, utbyten och tävlingar. Detta kan ni se när ni tar del av kommittéernas årsberättelser. Sorgsamt men ett faktum som vi har behövt förhålla oss till. Våra tränare har gjort ett fantastiskt jobb och försökt bedriva den verksamhet som har varit möjlig och tillåten av FHM på ett säkert sätt. Vi har självklart även sökt de kompensationsbidrag som varit möjliga från Riksidrottsförbundet samt att vi från hösten 2020 även har korttidspermitterat två av våra tränare för att dra ner på våra kostnader. Trots allt detta har vi ändå lyckats starta upp en populär organiserad juniorträning i Padel som numera är en särskild sektion i vår förening.

Ska vi försöka se något positivt mitt i pandemin så var väl 2020 ”rätt år” för detta med tanke på att vi hade vår verksamhet lite neddragen och utspridd i väntan på den nya hallen.

Hårt arbete:

Utan hårt arbete lyckas vi inte med vårt stora utvecklingsprojekt, som är något av det största som någonsin hänt idrotten i Sundsvall (se hallgruppens årsberättelse). Här vill jag verkligen lyfta fram och tacka våra fantastiska anställda, de ideella krafterna i styrelsen och hallgruppen samt vår inhyrda byggkonsult. Alla lägger ner enormt med tid och engagemang i både med och motgång. Allt för att vi i STK ska kunna förverkliga vår vision och bli en av Sveriges ledande tennisklubbar och samtidigt ta en ledarposition för att vara med och utveckla hela ungdomsidrotten i Sundsvall.

Framtidstro & Utveckling:

Jag kan lova er alla att verksamheten trots omständigheterna inte sitter stilla och ”bara väntar” på nya hallen. Det finns en framtidstro och vilja att utvecklas i STK som jag blir imponerad av. Alla vill vara med och skapa något nytt och hitta formerna för ”morgondagens idrottsförening” som möter både önskemål och krav från nästa generations idrottande samtidigt som det anpassas till utvecklingen i vårt samhälle i stort. Vi har lagt ribban högt och vill att både Svenska Tennisförbundet, Västernorrlands idrottsförbund och Sundsvalls Kommun ska använda vår klubb som ett gott exempel och förebild för andra föreningar.

I denna process ser jag det som styrelsens jobb att skapa förutsättningar för våra anställda och alla ideella krafter att kunna få vara med och skapa denna utvecklingsresa. Just nu pågår, som ni ser av hallgruppens årsberättelse, en mängd olika aktiviteter och projekt som involverar alla anställda samt ideella krafter. Nedan kommer bara ett litet axplock av allt som händer:

Vi har lanserat www.baldershallen.se som är en helt ny hemsida för Baldershallen där vi självklart även har en sektion med STK och vår verksamhet. Hemsidan kommer vara navet för att kunna följa hur både hallen och verksamheten växer och skapar nya samarbeten, erbjudanden och möjligheter. Utöver hemsidan rekommenderar jag alla att följa STK och Baldershallen på Facebook, Instagram och Linkedin. Det kommer vara viktiga kanaler för att informera och sprida information om vår verksamhet.

Missa inte att se hur långt bygget har hunnit i den senaste drönarfilmen, som ligger under ”Nyheter” på hemsidan.

Vi har redan nu bytt bokningssystem till www.Matchi.se som har integrerats på nya hemsidan för att stå redo att kunna boka allt som kommer bli tillgängligt i vår nya hall.

Tre större verksamhetsprojekt där styrelse och de anställda jobbar tillsammans:

• Nytänkande ideell organisation

Hur ska vår förening organiseras och jobba i olika kommittéer för att skapa större insyn, delaktighet och engagemang bland befintliga och nya medlemmar? Målet är att få betydligt fler medlemmar som vill vara ideellt delaktiga i klubbens verksamhet samt verka som ambassadörer för klubbens vision och värderingar.

• Nytt innovativt medlemkoncept

Göra en kartläggning av marknaden för olika typer av medlemsupplägg och därefter skapa ett nytt koncept med olika nivåer av medlemskap i STK och/eller Baldershallen. Målet är att öka medlemsantalet markant, och därigenom intäkterna. Detta genom ett nytänkande koncept som skapar större och nya mervärden för våra medlemmar och deras anhöriga.

• Invigning och Jubileumstidskrift

Planera och skapa en invigning av Baldershallen i juni 2022 som skapar stort genomslag och publicitet. Parallellt skapa en ny tryckt 100-års (1921-2021) jubileumstidskrift som även går att använda helt eller delvis digitalt. 100-årsjubileet ska firas i samband med att hallen står klar.

Ett stort och varmt tack till er alla för ett ”annorlunda” men spännande 2020. Glöm inte, att om ni har idéer eller vill vara mer delaktiga i vår verksamhet framåt så tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller någon av våra anställda.

Sundsvalls Tennisklubb

/ Björn Wigge

Ordförande

relaterade nyheter