BARN OCH UNGDOMSTRÄNING PADEL

BARN OCH UNGDOMSTRÄNING PADEL

10-18år

Kontakta Patrik Backman
Sport & Tränarchef, Kansli, Ekonomi.
patrik.backman@sundsvallstk.se