Vision

”En inkluderande mötesplats, för god hälsa genom hela livet!”

Inkluderande mötesplats
: Vi driver Sveriges trevligaste idrottsanläggning med en levande miljö som stimulerar allas utveckling, idrottande och sociala samvaro. Vi främjar mångfald och jämställdhet.​

God hälsa: Genom tennis och övriga racketsporter bidrar vi till en bättre hälsa för ett längre liv. Vår idrott ska vila på hälsosamma värderingar och möjliggörautveckling på alla nivåer. ​

Hela livet: Tennis och racketsporter kan utövas oavsett ålder och ambitionsnivå.​

 

Verksamhetsidé

STK ska genom att, erbjuda spel på tennis- och padelbanorna i Baldershallen, verka för att främja tennis och padel lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt.
Alla medlemmar ska känna glädje, gemenskap, ständig utveckling inom föreningen samt respekt för varandra.
Det innebär även att STK ska:

-         Erbjuda så många ungdomar som möjligt i Sundsvall chansen att lära sig grunderna i tennis/padel

-         Erbjuda bra alternativ till de ungdomar som vill fortsätta spela tennis/padel i motionsform.

-         Erbjuda tävlingsinriktade- och elitsatsande ungdomar bra förutsättningar att utveckla sin tennis/padel

-         Erbjuda intresserade ungdomar möjlighet att utveckla sina förutsättningar som förebilder, ledare och funktionärer

-         Lära medlemmar i alla åldrar att spela tennis/padel i syfte att ha glädje av sporten hela livet, och gärna spela motionstennis/padel i klubbens herr- eller damsektion.

-         Stimulera egna spelare att ställa upp som hjälptränare och skapa förutsättningar för dessa att om så önskas växla till en ungdomsledare- och tränarkarriär inom eller utanför klubben. Basen skall här vara utbildning genom SvTF:s stegvisatränarprogram.

Värdegrund

STK står för:

-         Allas lika berättigande oavsett kön, trosuppfattning, etnisk bakgrund och sexuell läggning

-         Att uppmuntra egna initiativ och fria diskussioner

-         Balans mellan stimulans, krav och förmåga hos den enskilde spelaren

-         Att medlemmarna tillsammans bidrar till varandras framgång och inte bara sin egen

-         Glädje, Gemenskap, Utveckling, Respekt

STK är emot:

-         Mobbning och diskriminering inom alla områden

-         Missbruk av alkohol, droger, rökning samt all form av doping

STK vill att medlemmarna:

-         Satsar på utveckling och framgång både som spelare och medmänniskor

-         Visar respekt för, och tar hänsyn till, kamrater, spelare, tränare och funktionärer

-         Uppträder så han/hon är stolt över sig själv och klubben

-         Talar väl och värnar om klubben

-         Följer dess stadgar och policydokument

Sportslig målsättning:

-         STK ska ha mer än 1000 medlemmar

-         STK ska ha mer än 500 deltagare i verksamheten

-         STK ska erbjuda något för alla, från 4-100 år

-         STK ska erbjuda klubbaktiviteter för alla medlemmar, allt för att alla ska känna glädje, gemenskap, utveckling och respektera varandra oavsett ålder eller ambitionsnivå

-         STK ska utveckla padelsektionen så den blir lika som Tennisens enligtutvecklingstrappan

-         STK ska ha 4 deltagare i JSM:s/SALK:s huvudlottning

-         STK ska ha 2 juniorer i varje åldersklass representerade i Region Norrs topp 10

-         STK ska ha 3 juniorspelare på topp-25 listan i Sverige

-         STK ska vara ledande inom tävlingstennisen både nationellt som internationellt

-         STK ska ha representation inom alla serienivåer inklusive herr och damlag

-         STK ska erbjuda en attraktiv matchspelsform i klubben för alla matchintresserade medlemmar

-         STK vill behålla våra juniorer som enbart väljer tennis/padel som motionsform 

-         STK skall ha en aktiv motionsverksamhet där både herr- och damsektionen årligen har utbyten med andra klubbar i regionen.

Övrig målsättning:

-         STK ska öka kunskapen hos tränare, spelare och föräldrar avseende nya träningsmetoder samt om uppförande på och utanför tennisbanan/padel

-         STK ska skapa en välkomnande och trevlig miljö i vår anläggning

-         STK ska styra verksamheten mot stabil likviditet och minimera risken för underskott samt behov av bankkrediter

För att främja en trygg idrottsmiljö så jobbar Sundsvalls Tennisklubb även efter:

- Idrotten vill (Riksidrottsförbundet)

- Barnens spelregler (BRIS och RF)

- Trygg tennis (Svenska Tennisförbundet)

- Riktlinjer för barn- och ungdomsindrott (RF)

För frågor kontakta Klubbchef Patrik Backman