Vision

”En inkluderande mötesplats, för god hälsa genom hela livet!”

Inkluderande mötesplats
: Vi driver Sveriges trevligaste idrottsanläggning med en levande miljö som stimulerar allas utveckling, idrottande och sociala samvaro. Vi främjar mångfald och jämställdhet.​

God hälsa: Genom tennis och övriga racketsporter bidrar vi till en bättre hälsa för ett längre liv. Vår idrott ska vila på hälsosamma värderingar och möjliggöra utveckling på alla nivåer. ​

Hela livet: Tennis och racketsporter kan utövas oavsett ålder och ambitionsnivå.​

Verksamhetsidé

STK ska genom att, erbjuda spel på tennisbanorna på Baldershof, verka för att främja tennisen i Sundsvall både på bredd och på elitnivå inom Svenska Tennisförbundets (SvTF:s) alla åldersgrupper. Det innebär att STK ska:

- Erbjuda så många ungdomar som möjligt i Sundsvall chansen att lära sig grunderna i tennis.
- Erbjuda bra alternativ till de ungdomar som vill fortsätta spela tennis i motionsform.
- Erbjuda tävlingsinriktade- och elitsatsande ungdomar bra förutsättningar att utveckla sin tennis.
Erbjuda intresserade ungdomar möjlighet att utveckla sina förutsättningar som förebilder, ledare och funktionärer inom tennis.
- Lära medlemmar i alla åldrar att spela tennis i syfte att ha glädje av sporten hela livet, och gärna spela motionstennis i klubbens herr- eller damsektion.
- Stimulera egna spelare att ställa upp som hjälptränare och skapa förutsättningar för dessa att om så önskas växla till en ungdomsledare- och tennistränarkarriär inom eller utanför klubben. Basen skall här vara utbildning genom SvTF:s stegvisa tränarprogram.

Värdegrund

STK står för:
-
allas likaberättigande oavsett kön, trosuppfattning, etnisk bakgrund och sexuell läggning, att uppmuntra egna initiativ och fria diskussioner,
- balans mellan stimulans, krav och förmåga hos den enskilde spelaren,
- att medlemmarna tillsammans bidrar till varandras framgång och inte bara sin egen,
-balans mellan stimulans, krav och förmåga hos den enskilde spelaren,
- att medlemmarna tillsammans bidrar till varandras framgång och inte bara sin egen.

STK är emot:

- mobbning och diskriminering inom alla områden,
- missbruk av droger, alkohol, rökning och doping.

STK vill att medlemmarna:

- satsar på utveckling och framgång både som spelare och medmänniskor,
- visar respekt för, och tar hänsyn till, kamrater, spelare, tränare och funktionärer,
- uppträder så han/hon är stolt över sig själv och klubben.värnar om klubben,
- följer dess stadgar och policydokument.

Sportsliga mål:

- STK ska ha 4 deltagare i JSM:s/SALK:s huvudlottning,
- STK ska ha 2 juniorer i varje åldersklass representerade i Region Norrs topp 10,
- STK ska ha 3 juniorspelare på topp-25 listan i Sverige,
- STK ska ha representation inom alla serienivåer inklusive herr och damlag,
- STK ska erbjuda en attraktiv matchspelsform i klubben för alla matchintresserade medlemmar,
- STK vill behålla våra juniorer som enbart väljer tennis som motionsform,  
- STK skall ha en aktiv motionsverksamhet där både herr- och damsektionen årligen har utbyten med andra klubbar i regionen.

Övriga mål:

- STK ska öka kunskapen hos tränare, spelare och föräldrar avseende nya träningsmetoder samt om uppförande på och utanför tennisbanan,
- STK ska skapa en välkomnande och trevlig miljö i vår tennisanläggning med målsättningen att på sikt öka antalet innebanor,
- STK ska styra verksamheten mot stabil likviditet och minimera risken för underskott samt behov av bankkrediter.  
Med detta nyhetsbrev vill vi också passa på att tillönska samtliga våra medlemmar en riktigt härlig och skön sommar med mycket tennisspel på våra fina utebanor.  

Bästa hälsningar
/Styrelsen i STK