Vår historia

SUNDVALLS TK ANNO 1921

Det känns oerhört stort och ärofyllt att som 23:e ordförande i Sundsvalls Tennisklubb få summera 100 år av en anrik idrottsverksamhet som genomlevt ett världskrig, Berlinmurens fall, Björn Borg och ”Hawkeye:s” tillkomst.
Det innebär för mig en ödmjuk tillbakablick på klubbens och föreningsverksamhetens betydelse i samhället samtidigt som jag vill ta chansen att göra ett avstamp in i nästa århundrade. Som ni ser i jubileumstidskriften har dessa 100 år som passerat innehållit många starka eldsjälar och tennisprofiler som givit klubben många framgångar rent sportsligt likväl som utvecklingsmässig.

Alla personer och händelser kan ni ta del av i denna jubileumstidskrift där vi byggt på ytterligare 25 år på den tidigarepublicerade 75-års tidskriften från 1996. När ni tagit del av innehållet hoppas jag att ni fylls med samma förväntan och nyfikenhet som mig, nu när STK tar klivet in i nästa 100 år av klubbens historia som vi medlemmar tillsammans ska vara med och skriva.

Precis som världen runt om oss har förändrats har tennisen som sport och vår tennisklubb utvecklats. Från en vit överklassport där varje medlem godkändes av styrelsen innan medlemskap, till idag, en verksamhet för alla där vi just sjösatt en ny vision och en utvecklingstrappa där vi vill vara en given del av tennisen i Sverige och samhällsbygganden med verksamhet som spänner över tennislek (Multiskillz) från 4 års ålder, elitsatsningar i kombination med utbildning, parasport och veterantennis.

Under nya visionen ”En inkluderande mötesplats för god hälsa genom hela livet” anser jag att vi i Sundsvalls Tennisklubb idag är ett exempel på idrott och föreningsliv när det är som bäst. Träningar och tävlingar för både bredd och elit, klubbresor, utbildningar, soppluncher, grillkvällar, parasportdagar och integrationsprojekt.
Ja, listan kan göras lång och forumen är många, och alla har en sak gemensamt. Vår klubb är med och bidrar till något som är centralt för de allra flesta av oss människor för att må bra - social samvaro i kombination med rörelse, personlig utveckling och motion.

Vi lever i en samtid när ideella föreningsverksamheter utmanas av tempot och ”livspusslet” i samhället där många vuxna inte har tid att engagera sig i en förening. Samtidigt visar statistik att färre barn och ungdomar hittar sin plats i idrotten. Det sker parallellt med att ungdomars hälsa och psykiska mående visar en negativ utveckling och samhället i stort har utmaningar med både integration och utanförskap. Tillsammans har vi i STK, precis som alla andra föreningar, ett ansvar att fundera på hur vi kan och vill vara med och vända dessa negativa trender.

Det är min fulla övertygelse att STK även de kommande 100 åren kommer vara en viktig del av både Sundsvalls utveckling likväl som tennisens utveckling i Sverige. Vi ser att det finns två vägar att gå, utveckling eller avveckling, att behålla är ingen bra strategi. Vi i STK har gjort ett aktivt val att vi vill fortsätta utvecklas. Det visar vi inte minst när vi, i samband att denna bok kommer ut inviger en av Sveriges största och mest innovativa racket- och idrottshallar där mötesplats, samverkan och utveckling är nyckelorden. Läs mer om detta längre fram i skriften.

Välkommen in i nästa 100 år tillsammans inom Sundsvalls Tennisklubb!

Ladda ner STK:s jubileiumsskrift här

BJÖRN WIGGE
Styrelseordförande