TENNISSKOLA barn

TENNISSKOLA BARN

Multiskills (4-6 år)

Mutilskills är en förberedande kurs för de allra minsta barnen. Här kommer lek och glädje i första hand. Koordination, balans, ögon/hand koordination och rörelse är några av de saker som sätts i fokus. Vi introducerar tennisen på ett lekfullt sätt för att barnen ska känna sig trygga och hitta glädje i sporten.

TS MiniTennis
(Ca. 5–8 år)

Här lär ni er grundslagen i tennis, regler och hur man räknar. I TS MiniTennis spelar man på mindre en tennisbana (ungefär en fjärdedel av en fullstor), mindre racketar, långsammare bollar och lägre nät. Vi utgår efter Play&Stay för att göra det enklare för barnen att lära sig grunderna i tennis. Vi bifogar ett dokument där ni ser vår utvecklingstrappa och kriterier.

TS MidiTennis (Ca. 8–10 år)

Här lär ni er grunderna i tennis så som forehand, backhand, volley, smash, regler och hur man räknar. I TS MidiTennis spelar man på mindre en tennisbana (2m kortare och 2m smalare än en fullstor), mindre racketar, långsammare bollar. Vi utgår efter Play&Stay för att göra det enklare för barnen att lära sig grunderna i tennis. Vi bifogar ett dokument där ni ser vår utvecklingstrappa och kriterier.

TS MaxiTennis (Ca. 10–12 år)

Här utvecklar vi dem grunderna vi fått från föregående kurser. I TS MaxiTennis börjar tennisspelet ta form och serve och matchspel börjar byggas in i träningarna. I TS MaxiTennis spelar man på fullstor bana, men med mindre racketar och långsammare bollar. Vi utgår efter Play&Stay för att göra det enklare för barnen att lära sig grunderna i tennis. Vi bifogar ett dokument där ni ser vår utvecklingstrappa och kriterier.

Anmälan

Här anmäler ni er till MiniTennis, MidiTennis och MaxiTennis.

Anmäl mig
Boka