Tennisskola

BARN, UNGDOM OCH VUXNA

MULTISKILLS (4-6år)

Mutilskills är en förberedande kurs för de allra minsta barnen. Här kommer lek och glädje i första hand. Koordination, balans, ögon/hand koordination och rörelse är några av de saker som sätts i fokus. Vi introducerar tennisen på ett lekfullt sätt för att barnen ska känna sig trygga och hitta glädje i sporten. 
Terminsavgift 1 200 kr - 1 ggr/vecka.


Läs mer

TS MiniTennis (Ca. 5–8 år)

Här lär ni er grundslagen i tennis, regler och hur man räknar. I TS MiniTennis spelar man på mindre en tennisbana (ungefär en fjärdedel av en fullstor), mindre racketar, långsammare bollar och lägre nät. Vi utgår efter Play&Stay för att göra det enklare för barnen att lära sig grunderna i tennis. Vi bifogar ett dokument där ni ser vår utvecklingstrappa och kriterier.
Terminsavgift 1500 kr - 1 ggr/vecka.

Läs mer

TS MidiTennis (Ca. 8–10 år)

Här lär ni er grunderna i tennis så som forehand, backhand, volley, smash, regler och hur man räknar. I TS MidiTennis spelar man på mindre en tennisbana (2 m kortare och 2 m smalare än en fullstor), mindre racketar, långsammare bollar.
Vi utgår efter Play&Stay för att göra det enklare för barnen att lära sig grunderna i tennis.
Vi bifogar ett dokument där ni ser vår utvecklingstrappa och kriterier.
Terminsavgift 1500 kr - 1 ggr/vecka.

Läs mer

TS MaxiTennis (CA. 10–12 år)

Här utvecklar vi dem grunderna vi fått från föregående kurser. I TS MaxiTennis börjar tennisspelet ta form och serve och matchspel börjar byggas in i träningarna. I TS MaxiTennis spelar man på fullstor bana, men med mindre racketar och långsammare bollar. Vi utgår efter Play&Stay för att göra det enklare för barnen att lära sig grunderna i tennis. Vi bifogar ett dokument där ni ser vår utvecklingstrappa och kriterier. 
Terminsavgift 1500 kr - 1 ggr/vecka.


Läs mer

TS GasbollsTennis (Ca. 12–18 år)

Gasbollstennis är för er mellan 12–18 år. Här utvecklar vi dem grunder vi fått från föregående kurser. I Gasbollstennis börjar tennisspelet ta form och serve och matchspel börjar byggas in mer i träningarna. Vi bifogar ett dokument där ni ser vårutvecklingstrappa och kriterier. I Gasbollstennisspelar man på fullstor bana, fullstora racketar och hård boll.
Terminsavgift 1500 kr - 1 ggr/vecka.


Läs mer

tennisskola Vuxna 18-100 ÅR)

Vuxentennis är för er som tycker tennis är roligt på alla nivåer och vill lära dig mer om tennis. Här lär vi dig grunder i tennis men även utvecklar dem grunder du redan har.  I VuxenTennis så spelar vi med fullstora bana, racketar. Det finns Vuxentennis för dig som aldrig spelat tennis men även också för dig som har spelat förut. I vissa nybörjarkurser spelar vi med Maxiboll för att lära dig tennis på ett snabbare och effektivare sätt.
Vi utgår efter nivå och förutsättningar.
Terminsavgift 2400 kr - 1 ggr/vecka.

Läs mer

Vår utvecklingstrappa

Våra kriterier
Boka

TENNISSKOLA